Een onnatuurlijke ramp: Solidariteit voor Haiti!

Oproep voor solidariteit en fondsen voor de werkende mensen van Haiti!

Een natuurramp is op Haiti neergedaald, waarvan we op dit moment alleen de oppervlakte van de gevolgen zien. Het Haitische volk zal mogelijk gedurende decennia vechten om hun levens en hun huizen opnieuw op te bouwen, in het licht van de ineenstorting zonder precedent, zowel fysiek als sociaal. Toch is deze ramp onnatuurlijk, ondanks de onvoorspelbaarheid van aardbevingen, een wangedrocht van onze tijd.
De mate van de schade van de aardbeving is deel van de kosten van onbeperkte uitbuiting die met iedere stap die winst boven gezondheid, veiligheid, en welzijn van het Haitische volk stelt. Terwijl de wereld kijkt naar mogelijkheden om te helpen krijgt de macht een kans. De Haitische arbeiders en boeren hebben gedurende decennia gevochten voor hun rechten op zelfs maar het meest basale niveau van bestaan, terwijl de bezettingsmacht van de VN, de staat en de heersende elites de sociale ellende zonder aarzeling in stand houden. Nu Port-Au-Prince in puin ligt ontstaan voor heersers nieuwe mogelijkheden om Haiti in hun eigen belang opnieuw op te bouwen, en in soortgelijke zin voor de Haitische arbeiders en boeren om hun recht op hun eigen Haiti te doen gelden, een Haiti waarin ze niet gedwongen zijn in gevaarlijke gebouwen te wonen, en voornamelijk te werken om de portemonnees van elites te vullen, buitenlands of binnenlands.

Als we ons bewegen van met schrik kijken naar het ondernemen van beslissende actie kunnen progressieven een alternatief bieden. Er is een sterk en mooi verlangen om wat te doen, om anderen in deze tijd van nood te helpen. Onze acties zijn het sterkste als we onszelf organiseren, en in eenheid een gezamenlijke inspanning leveren. Nu kunnen we de meest vergaande invloed hebben, door onszelf te verbinden om direct in solidariteit op te treden met de autonome sociale bewegingen in Haiti. Ze vertegenwoordigen de best mogelijke optie voor het Haitische volk, en zijn in de grootste nood.

Tegelijkertijd zijn we in de beste positie om ze te helpen, vanwege ons gezamenlijke belang als mensen die betrokken zijn bij het strijden tegen een systeem dat werkt om ons allemaal uit te buiten. We roepen op tot solidariteit, van mens tot mens betrokken bij een gezamenlijke strijd. Het is niet alleen een kwestie van geld voor hulp, maar ook een autonome en onafhankelijke daad van internationale solidariteit, die het bankroet van de bezettingsmachten, multinationale bedrijven, en Haitische elites aantoont, die primair verantwoordelijk zijn voor de slechte situatie van Haiti. Er zal hulp stromen, en geld worden gegeven als een vorm van liefdadigheid, tot de volgende ramp. Onze daad van solidariteit zou, in geen enkele vorm, alleen een daad van humanitaire hulp moeten zijn. Het zou geen apolitieke daad moeten zijn, en we zouden niet het groene licht moeten geven aan degenen die wensen te profiteren van het lijden van anderen. Het zou een daad van solidariteit moeten zijn met het strijdende volk van Haiti en hun organisaties, terwijl tegelijkertijd de totaal ongeschikte Haitische elites en hun staatsapparaat, dat Haiti bankroet laat gaan, worden afgewezen. De aardbeving is een natuurramp, maar de situatie in Haiti, de extreme armoede van de massa’s en de onrechtvaardigheid van de sociale orde, zijn onnatuurlijk.

We hebben een verhouding met een organisatie, Batay Ouvriye, en zetten onze hulpbronnen en tijd in om Batay Ouvriye te helpen zichzelf opnieuw op te bouwen vanuit de ramp, en de strijd voor een beter Haiti en een betere wereld voort te zetten. Batay Ouvriye is een strijdbare basisorganisatie van arbeiders en boeren in Haiti, met arbeiders die zich in heel Haiti hebben georganiseerd, in het bijzonder in de industriële sweatshops en vrijhandelszones. We hebben een middel opgezet om geld te sturen naar Batay Ouvriye. Als anderen geld naar Batay Ouvriye willen sturen, Klik hier voor een bijdrage te leveren
of mail een cheque betaald aan “Miami Workers Center” met een briefje “voor: MAS / BO” in de nota lijn naar het volgende adres:

Miami Workers Center
6127 Northwest 7th Avenue
Miami, FL 33127-1111